Ο απινιδωτής είναι μια πολύπλοκη και εξελιγμένη συσκευή, η οποία ανιχνεύει τον καρδιακό παλμό και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά με στόχο την επαναφορά της στην περίπτωση κοιλιακής μαρμαρυγής ή ταχυκαρδίας. Όπως όλες οι συσκευές, έτσι και οι απινιδωτές καρδιάς χρειάζονται τακτική συντήρηση και φροντίδα, για να λειτουργούν σωστά, αποτελεσματικά και χωρίς βλάβες για πολλά χρόνια.

Διαβάστε στη συνέχεια έναν χρήσιμο οδηγό για όσα πρέπει να κάνετε, για να φροντίσετε τον απινιδωτή σας και να είστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, όταν τον χρειαστείτε.

Επισκόπηση μπαταριών και ηλεκτροδίων

Ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής αποτελεί πολύπλοκο εξοπλισμό, του οποίου όλα τα μέρη πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται κατά μέσο όρο κάθε 2 χρόνια, αλλά και μετά από κάθε χρήση, είτε είναι επαναφορτιζόμενες είτε όχι. Επιπλέον, συνιστάται η τακτική επισκόπηση των ηλεκτροδίων, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Απινιδωτής καρδιάς

Έλεγχος οθόνης

Οι αυτόματοι απινιδωτές (AED) διενεργούν βασικούς ελέγχους από μόνοι τους, για να βεβαιωθούν ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής λειτουργούν όπως πρέπει. Οι περισσότεροι απινιδωτές έχουν μια οθόνη που δείχνει εάν μια δοκιμή έχει αποτύχει, ενώ άλλοι το φανερώνουν με την ένδειξη πράσινου ή κόκκινου φωτός.

Εάν ένας απινιδωτής αποτύχει σε αυτόν τον τύπο ελέγχου, πρέπει να τον εξετάσει αμέσως εξειδικευμένος τεχνικός ή να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του. Καθώς οι έλεγχοι από τεχνικό προσωπικό και τα ανταλλακτικά του απινιδωτή έχουν αρκετά υψηλό κόστος, είναι χρήσιμο να προμηθεύεστε απινιδωτές που συνοδεύονται από πολυετή εγγύηση.

Συνιστάται ο τακτικός έλεγχος της οθόνης των συσκευών να γίνεται τακτικά, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου ο απινιδωτής ενδέχεται να μην λειτουργήσει, όπως απαιτείται.

Πλήρης έλεγχος λειτουργικότητας

Η συσκευή σας πρέπει να τεστάρεται επαγγελματικά κάθε χρόνο. Αυτές οι δοκιμές είναι πιο αυστηρές από τους αυτόματους ελέγχους που διενεργεί η ίδια η συσκευή, καθώς ελέγχουν τη συνολική ικανότητα των απινιδωτών να αναγνωρίζουν διαφορετικούς καρδιακούς ρυθμούς, να τους διαγιγνώσκουν σωστά και να προτείνουν την κατάλληλη δράση.

Όσο οι απινιδωτές παλιώνουν, τέτοιου είδους δοκιμές είναι ολοένα και πιο απαραίτητες, καθώς τα εξαρτήματα αρχίζουν να γερνούν και η πιθανότητα αστοχίας της συσκευής αυξάνεται, εάν δεν γίνεται η σωστή συντήρηση. Αυτοί οι πλήρεις έλεγχοι λειτουργικότητας μπορούν να εντοπίσουν σφάλματα που δεν γίνονται αντιληπτά κατά τη διάρκεια ενός αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Οι κυριότεροι έλεγχοι περιλαμβάνουν μια οπτική σάρωση όπου γίνεται αναζήτηση τυχόν ζημιών ή ελλειπόντων εξαρτημάτων, ενώ μπορούν να γίνονται και πιο εκτεταμένοι έλεγχοι κάθε 2-3 μήνες για την αξιολόγηση ολόκληρου του εξοπλισμού του απινιδωτή.

  • Hide
Dewahoki303 Dewahoki303 Dewahoki303 Dewahoki303 Nagahoki303 Nagahoki303 Indo877